Каталог Топ Сайтове
BGtop

КАПКИ НА БАХ Willow/ Върба / Salix Vitellina №38

 • Марка: Биохерба

Капки на Бах, Bach flower, Willow/Върба/ Salix Vitellina, 20 мл.

 

Психически симптоми: горчивина, самосъжаление

Физически симптоми: Капките на д-р Бах Върба влияят благоприятно при гастрит, колит, лошо храносмилане, депресия.

Човекът се чувства жер­тва на съдбата и е обзет от огорчение и вът­решен яд.

Типът Willow /Върба/ се чувства жертва, защото счита, че не му е провървяло в доста неща и намира винаги някой виновен за нещастията си. Той е убеден, че с него са се отнесли несп­раведливо, но вместо да се изправи срещу тази несправедливост, той преглъща яда си и се затваря в себе си все по-огорчен. Непрекъснато се самосъжалява и се оплаква от съдбата си.

Положителното състояние Willow /Върба/ е свързано с отговорността към самия себе си. В негатив­ното състояние индивидът приписва вината за собственото си състояние на заобикалящия го свят и изпада в негативизъм.

Нещо се е случило в живота на типа Willow /Върба/ и е оставило белег в душата му. Той не може да го възприеме и според него това е огромна несправедливост. Живее, поддържайки в себе си един идеален образ: какъв би бил Животът му, ако съдбата не беше настроена против него. Този индивид не може да разбере защо другите са толкова весели и безгрижни и, тъй като им завижда, се опитва да развали доброто им нас­троение. На всекиго се случват дни от нега­тивния тип Willow /Върба/, но, когато това състояние стане хронично, то оказва разрушително вли­яние върху индивида и обкръжението му.

В негативното състояние Willow /Върба/ личността се чувства жертва на съдбата си и непрекъсна­то се оплаква без да си дава сметка за причи­ните и следствията. Тя проектира навън лични­те си разочарования и яд. Въпреки че изглежда винаги любезна, нейното огорчение я разяжда отвътре. Изражението на неодобрение сякаш е отпечатано на устата й и тази гримаса с времето прави дълбоки бръчки по устата и брадичката. За индивида в състояние Willow /Върба/ сякаш времето е спряло в деня, когато се е случило обидното за него събитие.

Тъй като счита, че животът му е длъжен, Willow /Върба/ често има проблеми в социалните си връзки, защото изисква от другите да проявяват майчинско отношение към него, за да им прехвърля цялата си обида и горчивина. В нача­лото той успява да се сприятели, но не успява да задържи новите си приятели, защото те се изтощават от непрекъснатите му оплаквания и обвинения. Характерът Willow /Върба/ е способен да изисква много от другите, но не иска да даде нищо и затова остава сам. Така с течение на времето хроничното състояние Willow /Върба/ се влошава още повече и той се изолира от всичко, което го обкръжава.

Индивидът се чувства като жертва и това му създава алиби да не поема никакви отговор­ности за съдбата си. Той обвинява външния свят, отказвайки да види връзката между вън­шните събития и собствените си мисли и със­тояние.

В негативното състояние Willow /Върба/ е важно човек да се научи да приема собствената си горчиви­на и негативност и да разбере, че всяко външно събитие е следствие на умствена проекция – ако човек се чувства жертва, той рано или късно става такава.

Поведението на индивида в състояние Willow /Върба/ се изразява в самоагресия, която на физическо ниво се проявява като ревматизъм. При ревматизма защитните клетки, които се борят с болестните инвазии започват да разрушават организма и ставите. Важно е личността да разбере, че трябва да търси решението на проб­лемите вътре в себе си.

С приемането на цветната есенция Willow /Върба/ човекът осъзнава, че не е Жертва, а творец на съдбата си. Той открива, че има неограничени умствени способности, благодарение на които може да изгради позитивно бъдеще за себе си. Обикновено хората, които са изоставили зад гърба си негативното състояние Willow /Върба/ излъч­ват оптимизъм, спокойствие и вяра.

Човек може да се нуждае от цветната есен­ция Willow /Върба/, за да се справи с временно негативно състояние Willow /Върба/. Например по време на момен­ти на самоосъзнаване или на вътрешен растеж, когато той се докосва до негативните си страни и иска да избяга от тях, защото всъщ­ност е ужасен от себе си. Цветната есенция Willow /Върба/ може да се окаже подтик за голяма лична трансформация.

Фрази, типични за поведението Willow /Върба/:

 • Често се питам: „Защо точно на мене?".
 • Чувствам се Жертва на съдбата.
 • Завиждам на здравето на другите.
 • Предпочитам да преглътна яда си вместо да се карам.
 • Съдбата се отнася зле с мене.
 • Не мога да забравя никога злината, която ми сториха.
 • Толкова съм огорчен, че непрекъснато ми се Въртят из главата ядни мисли.
 • Моят яд е по-скоро саморазрушителен. Дори си мислех за самоубийство.
 • Лекарските грешки са виновни за настоящето ми здраве.
 • Мисля, че другите трябва да ми помагат във всяка ситуация, защото съм много ощетен от съдбата.

Ако поне две от тези фрази са типични за вас, тази есенция би ви била  от голяма полза.

Положителни ефекти:

 Поява на конструктивни мисли.  Осъзнаване, че човек е творец на съдбата си.  Поемане на отговорност за Живота си.    Придобиване на вяра, оптимизъм и спокойс­твие.

 

Принцип: Жълтата върба е във връзка с душевните качества на личната отговорност и конструктивното мислене. В отрицателното състояние на Willow / Върба /, човек търси вината само във външния свят и често мисли отрицателно и разрушително.

В отрицателни периоди на Willow / Върба / човек негодува срещу злата си съдба и не може да разбере, как другите могат да бъдат толкова щастливи и безгрижни. Това го дразни и той се изкушава да им развали доброто настроение. Всеки човек е имал такива черни дни. Те са израз на преходното отрицателно състояние на Willow / Върба /.

За съжаление, това състояние може да стане хронично и да се отрази разрушително на него и околните му. Както гнилата ябълка заразява всички ябълки в кошницата, така и човекът в хронично отрицателно състояние на Willow / Върба / предава своето настроение на мърморко и отрицател на околните.

В отрицателното състояние на Willow / Върба / човек се чувства бедна жертва на зла съдба, винаги насочена срещу него. „С какво съм заслужил това?", „как може животът да бъде толкова несправедлив!”, се провиква той, без да включва в равносметката своето собствено поведение.                                

Човекът в това състояние силно изявява външно своите разочарования и огорчение. То се среща естествено по-често при хората, които са преминали средата на живота и почват да чувстват подсъзнателно, колко малко са постиг­нали от своите идеали и надежди.

Ръководителят, който трябва да отстъпи мястото си на своя подчинен се чувства подценен и изигран от него. „Е добре, нека да бъде така, щом като е толкова способен...", казва той с обиден израз на лицето.

Хроничните характери на Willow / Върба / са оградени от невидима стена на мрачно настроение. Те могат години наред да носят в сърцето си огорчение от определен човек или от дадено положение, без да го изложат открито. Свекървата обвинява вътрешно снахата, че се е отделила със сина  й в отделно жилище, външно остава учтива, но отношенията са напрегнати. Тя никога не се противопоставя открито на снаха си, но си отмъщава години наред с прикрити намеци пред сина си, а вътрешната й неудовлетвореност се проявява с периодически ревматични пристъпи.

Хората в отрицателно състояние на Willow / Върба / са като вулкан, който пуши и изтласква отровни изпарения, но никога не избухва.

Това, че снахата пазарува за своята ревматично болна свекърва и пере пердета­та й, се приема като нещо естествено, което не се нуждае от внимание или благодарност. Понеже тези характери изискват много, без самите те да дадат. Това отблъсква с течение на времето всички, които са били отзивчиви и приятел­ски настроени към тях.

Така хроничният тип на Willow / Върба / става все по-самотен и по-озлобен и от своя страна се отдръпва от живота. Ако по-преди е посещавал с удоволствие театъра, сега остава вкъщи „защото новите пиеси или са безинтересни или твърде отрицателни". Както и да се обсъждат нещата, те виждат вече само отрицателните страни на живота. Типично изказване на такъв пациент, чието състояние е започнало да се подобрява: „чувствам се малко по-добре, но далеч не толкова добре, колкото това изглежда отвън!". Изглежда така, като че ли иска да възпре появата на положителни чувства в себе си.

В отрицателното състояние на Willow / Върба / човек се чувства „жертва" и по този начин намира оправдание пред себе си, за да не носи отговорност за своята съдба. Той сочи упорито околния свят и упорито избягва да направи връзка между вътрешното си състояние и външните събития или поне да се опита да помисли върху това.

В какво се състои несъответствието в отрицателното състояние на Willow / Върба /? И тук то се дължи на нежеланието на личността да приеме водещата роля на своята душа и на своето Висше Аз. В това състояние личността не приема резултатите от това ръководство, защото не преценява успехите в живота по вътрешното изживяване, а предимно по материални критерии. Причина за него­дувание срещу съдбата е например невъзможността да се запази хубавата фигура, неуспехът да се получи докторска титла, не сполучилата покупка на вила в Швейцария. Обаче това негодувание не е достатъчно, личността се опитва да се барикадира срещу всички по-нататъшни опити за водачество на своето Висше Аз. Вместо да си сътрудничи с него, тя се съпротивлява пасивно и по този начин вреди не само на себе си, но отравя и средата си и греши по отношение на Висшето Начало.

В упорито отрицателно състояние на Willow / Върба / човек трябва най-напред да се научи да разпознава и възприема своето собствено огорчение и отрицателна настройка. Понеже докато той не е променил отношението към себе си, не може да се постигне нищо и навън. На второ място той трябва да разбере, че всяка неприязън представлява нов градивен камък в растящата стена на отрицателност, която все повече и повече затъмнява собственото слънце. Понеже всяко външно изживяване е последица на вътрешна мисловна проекция и всеки човек живее в един свят, измислен и изграден някога от него самия. Който се чувства жертва става рано или късно такава.

Там, където има дълбока сянка, има и силна светлина. За да излезе от отрицателното състояние, човек трябва съзнателно да тренира, да се съсредоточава върху светлата страна на събитията. Върбата е не само символ на тъгата, но и олицетворение на безкрайното познание и вечната мъдрост, понеже от нея можем да отрязваме клони по всяко време.

В положителното състояние на Willow / Върба / човек разбира, че не е жертва, а строител на своята съдба и още, че има безкрайно много мисловни възможности за конструктивно изграждане на добро бъдеще. Затова хората, които са преодоляли отрицателното състояние на Willow / Върба / излъчват вяра, спокойствие и оптимизъм. Защото те вече знаят, че всичко зависи от тях и че всеки е ковач на своето щастие.

В своето духовно развитие човек лесно може да изпадне в отрицателно състо­яние на Willow / Върба /, ако се натрупат твърде много отрицателни събития, а личността е още неукрепнала, за да се справи с всичко. Вътрешното неудовлетво­рение се проектира в околния свят и личността става предубедена и необщителна.

Вечните пациенти, които обикалят лекар след лекар и лечител след лечител, често са в съчетано отрицателно състояние на Willow / Върба / и лоза.

Необходимо е да се прави разлика между отрицтелните състояния при Willow / Върба / и джел.

Джел: по-активен и по-открит, излива пряко навън вътрешната си омраза, ярост, недоверие и т.н.

Willow / Върба /: по-пасивен; отрицателните чувства са насочени навътре и обуславят огорчение и чувството на жертва. Под повърхността кипи ярост.

Willow / Върба / - ключови симптоми

Вътрешна ненавист, огорчение, „жертва на съдбата".

Симптоми в блокирано състояние

Огорчение от живота и от съдбата. Чувства се онеправдан. Не смята, че сам е отговорен за положението си, виновни са другите или самите обстоятелства. Има чувството, че животът е твърде пестелив с него. Изпитва безпомощност пред житейските ситуации. Иска от съдбата, но не е готов да дава. Приема помощ от другите, като нещо, което е естествено и така постепенно се отчуждава от тях. Подчертава отрицателните страни на нещата и затова често го определят като мърморко, който разваля доброто настроение на останалите. Обладан е от чувство за безсилие. Завижда вътрешно на другите за по-добрата им съдба, за щастието или здравето им. В екстремните случаи дори опитва да наруши доброто настроение и оптимизма на другите. Прави злобни и отрицателни забележки поради вътрешно огорчение. Кипи в тиха ярост, но не избухва. Вътрешно не желае да признае собствената отрицателна настройка и затова не може да промени нищо. При оздравяване признава с половин уста, че има подобрение.

Потенциал в трансформирано състояние

Основната настройка е положителна, поема сам отговорността за собствена­та съдба. Разбира зависимостите между своето мислене и външните събития. Знае, че може да привлича както положителното, така и отрицателното, според закона „каквото е вътре, такова е и навън" и съзнателно работи с този принцип. От „жертва" става „зидар" на своята съдба.

Подпомагащи препоръки за отрицателното състояние на Willow / Върба /

Да се занимава със закона за причината и следствието, както и с мисли за кармата. Да търси дейности, в които се влага отговорност и които носят обич и признание, например гледане на деца. Да се движи в обществото на необременени,  ведри хора, например чрез участие в хор или музикална група. Да търси творчески хобита, в които може да изрази себе си и да регистрира успехи. Да провежда природолечение чрез диети на въздържание или чрез лимфен дренаж.

Мисли за положителна настройка: „започвам да ръководя живота си въз основа на положителни начала", „мисля, действам и творя положително", „все повече разпознавам закона за причината и следствието в ежедневието", „пречиствам се от всички отрицателни остатъци".

Състав: Екстракт от диворастящ Willow (Върба) 0,4%, алкохол-етанол 40 об%.

Начин на употреба: Разтворете 4 капки в чаша вода или 12 капки в бутилка с вода от 1 литър. Приемайте по 4 капки четири пъти дневно перорално.

9,90 лв. 9,40 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 9,40 лв.
Моля, изберете: